ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ SEED (Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development)

รัฐบาลแคนาดาได้เสนอมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ SEED (Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development) ของรัฐบาลแคนาดา สำหรับปีการศึกษา 2566-2567 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการศึกษา/วิจัยระยะสั้น กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในแคนาดา  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

Application deadline: March 28, 2023


The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) Programme 2023-2024 to provide opportunities for students from ASEAN member states to conduct short-term study or research in Canadian post-secondary institutions in areas that contribute to the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Application deadline: March 28, 2023

For more details:  https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng


ไฟล์แนบ
Photo-Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) – for students.pdf